Kennis

We willen dat onze leerlingen vlot hun weg vinden in de moderne kennismaatschappij. Daarom blijft een school de plaats bij uitstek waar kennisverwerving centraal staat.

In dat proces willen we stapstenen aanreiken om zelf informatie op te zoeken, te verwerken en door te geven. Bovendien kunnen leerlingen een brede waaier van diverse vaardigheden ontwikkelen.

Om onze leerlingen optimale leerkansen te bieden, is onze de school met de meest moderne en nieuwste leermiddelen uitgerust. Wij gebruiken tijdens de les hedendaagse werkvormen zoals begeleid zelfstandig leren (BZL), project- en seminariewerk en nieuwe didactische methodes zoals CLIL- en STEM-onderwijs.

In hun leerproces worden de leerlingen bijgestaan door leerkrachten die hen stapsgewijs een juiste studiehouding proberen bij te brengen. Uiteindelijk willen wij jonge mensen
nieuwsgierig maken en hen begeleiden zodat zij evolueren naar een gemotiveerde en zelfstandige leerattitude.

Uit de studieresultaten en de ervaringen van oud-leerlingen blijkt dat wij kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden.

Check Also

Vorming

Wij vinden dat er voor de school een belangrijke taak is weggelegd om leerlingen met …