Sociale actie

Sint-Jozef Humaniora zet sinds het schooljaar 2023-2024 zijn schouders onder het project Born In Africa (BIA, https://www.borninafrica.org/). Leerlingen van het zesde jaar verrichten in Zuid-Afrika tijdens de vakantie vrijwilligerswerk in zomerscholen.

Onze school was jarenlang ankerschool voor de Damiaanactie.

De opbrengst van onze SJHalet schenken we aan PLAN International.

Via gerichte acties en de hulp van vrijwillige leerlingen maken we engagement tastbaar.