onze bouwstenen

Jij als student

Kennis verwerven en verwerken

Kennis verwerven en de vaardigheden ontwikkelen om die kennis te gebruiken, dit heb je nodig om de studies in het hoger onderwijs succesvol aan te pakken. We geven je een degelijke algemene vorming. Zo ben je na het zesde jaar klaar om met een stevige basis je verdere leven uit te bouwen. De studieresultaten  en de ervaringen van oud-leerlingen tonen alvast aan dat we op dat vlak goed bezig zijn!

We helpen je om stapsgewijs een juiste studiehouding te ontwikkelen. Een enthousiast lerarenteam staat klaar om je hierin te begeleiden. Leren doen we bij ons op school op vele manieren. Door de variatie in hedendaagse didactische werkvormen maken we leren boeiend. De school is uitgerust met de meest moderne en nieuwe leermiddelen, dit verhoogt de motivatie om te leren. We streven ernaar om je voldoende uitdaging te bieden en willen je leergierigheid blijven prikkelen.

Optimale begeleiding aanbieden

Onze school is een school op maat van elke leerling, waar begeleiding centraal staat en gedragen wordt door het volledige schoolteam.

We willen voor elk van jullie optimale ontwikkelingskansen creëren en het accent leggen op de talenten van elkeen. Sommigen moeten meer uitgedaagd worden, anderen zullen nood hebben aan bijkomende ondersteuning.

Jezelf ontplooien

Een wereld van cultuur ontdekken

We laten je op school kennismaken met heel wat cultuur. Je kan er zowel cultuur beleven als zelf creatief bezig zijn met cultuur. Dit kan in de lessen zijn, maar ook in activiteiten ‘s middags of  in naschoolse activiteiten. Door onze centrale ligging zijn we binnen wandelafstand van de stadsbibliotheek, musea, het theater, het Concertgebouw en de filmzaal Lumière. Je krijgt zeker de kans om een tentoonstelling te bezoeken, of toneel-en filmvoorstellingen bij te wonen.

In klasverband verkennen we steden in binnen-en buitenland. Die uitstappen zijn vaak onvergetelijke ervaringen.

We stimuleren je ook om zelf creatief bezig te zijn. Dit mondt uit in voorstellingen of optredens die steevast enthousiast door ouders, leerkrachten en medeleerlingen worden onthaald. Zo is onze school meer dan ooit een plaats waar je met je vrienden de meest uiteenlopende ervaringen kan beleven en delen.

Ruimte voor sport en ontspanning

Op onze school staat welbevinden centraal. Met projecten rond stress en weerbaarheid, genots- en geneesmiddelen, seksualiteit en relaties, veiligheid, gezonde levensstijl… zetten we volop in op preventie.

Een gezonde geest ontwikkelt zich het best in een gezond lichaam. Daarom vullen we de LO-lessen aan met jaarlijkse sportdagen, de mogelijkheid tot deelname aan voetbal-en volleybalcompetities, loopcrossen en diverse interscholencompetities. De Sint-Jozef minivoetbalcompetitie die jaarlijks tussen de middag wordt georganiseerd is steeds opnieuw een daverend succes.

Ook aan ontspannende activiteiten is er geen gebrek. Tijdens de middagpauze kan je gratis terecht in de schaakclub, de techniekclub, de fotoclub, de Versafdeling (poëzie),… Vrolijke momenten fleuren het schoolleven op, zorgen voor een aangenaam leefklimaat en bevorderen de band tussen leerlingen van verschillende leerjaren. Hoogtepunten die lang blijven nazinderen zijn het ontgroeningsfeest, het bezoek van Sinterklaas en de 100-dagenshow.

In vele activiteiten speelt ons leerlingenparlement een belangrijke rol. Neem je de handschoen op en help je zelf activiteiten organiseren?

Jij en de wereld

Evangelische waarden meegeven

We willen als katholieke dialoogschool een moderne, op het evangelie geïnspireerde invulling en vorming geven aan de zoektocht naar zingeving. Elke jongere, christen of niet, wordt uitgedaagd om na te denken over het eigen levensbeschouwelijk profiel, over hoe om te gaan met verscheidenheid en voorbereid te zijn op een actieve deelname aan een pluralistische samenleving.

Voor elke leeftijdsgroep zijn er bezinningsmomenten met de klasgroep. Vieringen met de hele school beklemtonen de gelovige dimensie van het leven.

Kritische zelfbewuste burgers vormen

We vinden het belangrijk om je met een kritische geest te wapenen. Zo leer je als verantwoordelijke jongere in de wereld te staan: verantwoordelijk voor je eigen keuzes én verantwoordelijk voor de mensen om je heen.

Mondiale vormingsdagen en themadagen als de dikketruiendag, de dag van de jeugdbeweging, schrijf-ze-vrijdag, politieke debatten… belichten tal van politieke, economische, sociale en ecologische aspecten van onze geglobaliseerde wereld. Actuele problemen worden binnen en buiten de lessen besproken. Door mee te werken aan allerhande projecten (Damiaanactie, YOUCA,…) ondervind je dat je in de samenleving iets kunt betekenen. Zo hou je voeling met wat er buiten je eigen leefwereld gebeurt.