Overleg en professionalisering

Omdat we willen dat onze waarden en missie door zoveel mogelijk leerkrachten en leerlingen worden gedragen, hechten we veel waarde aan overleg. Het beleid krijgt vorm dankzij de structurele input van leerlingen (leerlingenparlementen en schoolraad), leerkrachten (directieraad, LOC, pedagogisch team, vakgroepen, schoolraad) en ook ouders (ouderraad en schoolraad).

Het datateam probeert relevante schoolgerichte onderzoeksvragen kwantitatief en/of kwalitatief uit te werken en terug te koppelen naar de basis.

Alle leerkrachten volgen gerichte nascholingen. Die kunnen zowel vakgericht als vakoverstijgend zijn.

De thema’s van onze pedagogische studiedagen enten we bewust op onze jaaractieplannen (2022-2023: effectief leren).

Om onze kwaliteitswerking kracht bij te zetten willen wij als school ook inzetten op internationale know-how rond onderwijs.

Daarom namen reeds heel wat leerkrachten deel aan trainingsprogramma’s die worden ondersteund door Erasmus+. Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Het geeft Europeanen de kans om in het buitenland te studeren of ervaring op te doen.

De organisatie gebeurde in nauwe samenwerking met de Eekhout Academy.

Diversity in Education (Portoroz, Slovenië)
Mevr. Dieryckx

Diversity in Education (Lissabon, Portugal)
Mevr. Meulebrouck
Dhr. Minnebo

Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics – STE(A)M (Lissabon, Portugal)
Mevr. Delaere
Dhr. Bekaert
Dhr. Havelaerts

Activating and motivating teaching: the power of non-formal methods (Lissabon, Portugal)
Mevr. Boerjan
Mevr. Devooght
Mevr. Laureyns
Dhr. Verrecas

Teach, Learn and Quality (Lissabon, Portugal)
Mevr. Morseau
Dhr. Winderickx

Job Shadowing (Bilbao, Spanje)
Mevr. De Arriba
Dhr. Teerlinck
Dhr. Ryheul

Teach, Learn and Quality (Lissabon, Portugal)
Mevr. Daras
Dhr. Ryheul

Teach, Learn and Quality (Lissabon, Portugal)
Dhr. Douvere
Dhr. Lecomte
Dhr. Maes