Cultuurreizen

Op vrijwillige basis kunnen leerlingen van 3, 4, 5 en 6 tijdens schoolvakanties deelnemen aan cultuurreizen binnen Europa.

We houden de kostprijs bewust zo democratisch mogelijk. De herinneringen zijn er niet minder om!

Amsterdam (derdes)

Londen (vierdes)

Griekenland (vijfdes)

Berlijn (zesdes)