SJH+ (uitdaging voor cognitief sterke leerlingen)

Sint-Jozef Humaniora is één van de vier secundaire ankerscholen in Vlaanderen die door de Vlaamse overheid geselecteerd werden om het beleid rond cognitief sterke leerlingen mee vorm te geven.

De cognitief sterkste leerlingen worden op Sint-Jozef Humaniora dus extra uitgedaagd!

We hebben gedurende het voorbije decennium al heel wat ervaring opgebouwd rond de aanpak van cognitief sterke leerlingen.  We proberen in de mate van het mogelijke preventief te werken door volop in te zetten op motivatie. Daarbij staat het welbevinden van de leerling centraal.

Bovendien is het goed te weten dat deze aanpak gedragen wordt door het hele lerarenkorps. Dit vinden we erg belangrijk.

Naast de veeleisende richtingen (Grieks-Latijn, STEM, wetenschappen-wiskunde,…), de schaakclub (The Checkmates), de techniekclub  (T4U) en talloze Olympiades proberen we leerlingen met een grote leerhonger of leercapaciteit zo vlug mogelijk te detecteren. Die leerlingen gaan we heel specifiek monitoren onder de noemer SJH+.

Een aantal van hen stapt mee in een draaideurmodel voor een wetenschappelijk, taalgericht of creatief project, anderen volgen webklassen aan universiteiten of bouwen in overleg individuele versneltrajecten uit.

Nieuw: vanaf schooljaar 2022-2023 proberen we cognitief sterke leerlingen te betrekken in (internationale) uitwisselingsprogramma’s (Meet4Connection), waardoor ze nog meer contacten kunnen leggen met ontwikkelingsgelijken.

Tenslotte geven we graag mee dat we voor de wetenschappelijke onderbouw van onze projecten rond begaafdheid in nauw contact staan met het ECHA-netwerk (universiteit Nijmegen) en expertisecentrum TALENT (Leuven).

Wie specifieke vragen heeft rond onze projecten of gewoon meer informatie wil, neemt best contact op met de school. We maken graag tijd voor jullie.

Info voor geïnteresseerde scholen en leerkrachten: sinds het schooljaar 2020-2021 is Sint-Jozef Humaniora een van de vier secundaire ankerscholen CSF (cognitief sterk functioneren) in Vlaanderen. Via Lerende Netwerken proberen ankerscholen enerzijds om kennis te delen tussen scholen, anderzijds om expertise en goede praktijken te verankeren. Scholen met interesse om in te stappen in dergelijk lerend netwerk kunnen altijd rechtstreeks contact opnemen met de contactpersoon CSF op school (ignace.ryheul@sintjozefhumaniora.be).