INSCHRIJVEN

Er is een infoavond voor toekomstige leerlingen in het eerste jaar op woensdag 7 februari 2024.
Er is infodag op zaterdag 16 maart 2024.

Op deze pagina vind je hieronder de actuele informatie met betrekking tot inschrijven in onze school.

Inschrijven tijdens het schooljaar 2023-2024
Wie tijdens het schooljaar wenst in te schrijven, maakt een afspraak met de school.

Inschrijven voor het schooljaar 2024-2025
Sinds enkele jaren gelden regels en afspraken om in te schrijven in een school. Deze afspraken zijn in het LOP (lokaal overlegplatform) Brugge-Blankenberge gemaakt en gelden in alle scholen van deze regio. De concrete informatie is nog niet bekend.

Inschrijven in het eerste jaar
Aanmeldingsprocedure – afgesloten
Voor alle scholen in Brugge gewoon secundair onderwijs wordt op eenzelfde manier van aanmelden en inschrijven voor 1A en 1B gewerkt.

Eerst aanmelden, daarna inschrijven
Je moet eerst centraal digitaal aanmelden alvorens je kan inschrijven. Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school jij je kind wil inschrijven. Pas daarna volgt een effectieve inschrijving. Concrete informatie volgt.

Inschrijven in het tweede tot en met zesde jaar
Vanaf maandag 15 april 2024 kan je inschrijven voor een studierichting in het tweede tot en met zesde jaar. Hiervoor maak je een afspraak met de school. De inschrijving gebeurt fysiek op school.

Meebrengen bij inschrijving: identiteitskaart van de leerling (+ eventueel BASO-fiche als die beschikbaar is).

Voor informatie kan je bij ons terecht elke schooldag (maandag tot en met vrijdag) van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 uur (op woensdag tot 16.00 uur).

De school is administratief gesloten van donderdag 4 juli tot en met woensdag 14 augustus 2024.

Wie zich inschrijft; verklaart zich akkoord met de leefregel van de school. Die leefregel kan worden gedownload op de openingspagina van deze schoolsite.