INSCHRIJVEN

Door de maatregelen die genomen werden omwille van het coronavirus, is het niet aangewezen om de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 fysiek te laten verlopen, zoals oorspronkelijk gepland.

Inschrijven in het 2de tot en met 6de jaar secundair onderwijs
In de hogere leerjaren van het gewoon secundair onderwijs worden alle inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 tot en met 17 mei 2020 opgeschort. Vanaf maandag 18 mei 2020 om 7.00 uur kan je digitaal inschrijven door een online formulier in te vullen en te verzenden. De chronologie bepaalt de volgorde van inschrijven. Daarna contacteren we je voor een telefonisch intakegesprek.

Klik hier naar het digitale inschrijvingsformulier voor 2de tot en met 6de jaar.

Inschrijven in het 1ste jaar secundair onderwijs
In overleg met de Brugse scholen hebben we besloten om de inschrijvingen voor het eerste jaar digitaal te organiseren. Vanaf dinsdag 21 april 2020 7.00 uur is het mogelijk om online in te schrijven voor het eerste jaar door een digitaal formulier in te vullen en te verzenden.

Klik hier naar het digitale inschrijvingsformulier 2020-2021 in het eerste jaar.

De chronologie bepaalt de volgorde van inschrijvingen.

Eerst worden de digitale inschrijvingen van de indicatorgroep in volgorde van chronologie gerealiseerd (tot max. 29% van het totaal aantal plaatsen in het eerste jaar), daarna in volgorde van chronologie de digitale inschrijvingen van niet-indicatorleerlingen.

Zoals afgesproken in het LOP (Lokaal overlegplatform regio Brugge Blankenberge) wordt 29% van het aantal plaatsen in het eerste jaar voor indicatorleerlingen voorbehouden. Indicatorleerlingen zijn kinderen uit gezinnen die in het lopende schooljaar of voorgaande schooljaar een schooltoelage ontvingen of kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs. Die voorrangsperiode waarin zij digitaal kunnen inschrijven, loopt van dinsdag 21 april 2020 om 7.00 uur tot en met maandag 4 mei 2020.

Op woensdag 6 mei 2020 krijgt elke inschrijver een bericht of de inschrijving al dan niet gerealiseerd is. Bij een gerealiseerde inschrijving volgt later, na afspraak, een telefonisch intakegesprek.

Wie niet over een computer thuis beschikt of geen internetverbinding heeft, kan de school contacteren zodat we een oplossing kunnen aanreiken.

Je vindt hier een oplijsting welke gegevens nodig zijn om digitaal in te schrijven.

Voor informatie kan je bij ons terecht:
– elke schooldag (maandag t.e.m. vrijdag) van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur (op woensdag tot 16.00 uur);
– tijdens de zomervakantie is de school elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Let wel: de school is administratief gesloten van woensdag 8 juli t.e.m. vrijdag 14 augustus 2020.

Wie zich inschrijft, verklaart zich akkoord met de leefregel van de school. Die leefregel kan worden gedownload op de openingspagina van deze schoolsite.