INSCHRIJVEN

Inschrijven
Sinds enkele jaren gelden regels om in te schrijven in een school. De vrije inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2017-2018 start op:
– dinsdag 18 april 2017 voor inschrijvingen in het 2de leerjaar en hoger;
– woensdag 19 april 2017 voor inschrijvingen in het eerste leerjaar.

Tijdens de voorrangsperiode voorafgaand aan de vrije inschrijvingsperiode geldt:
– van maandag 6 t.e.m. vrijdag 17 maart 2017 een inschrijvingsperiode voor broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven en kinderen van personeelsleden van de school.
– van maandag 20 t.e.m. 31 maart 2017 een periode van dubbele contingentering. Dit is een voorrangsperiode voor indicator- en niet-indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn kinderen uit gezinnen die in het lopende of voorafgaande schooljaar een schooltoelage ontvingen en/of kinderen van wie de moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft. Tijdens deze voorrangsperiode dient rekening gehouden te worden met een verhouding indicator- en niet-indicatorleerlingen. Rekeninghoudend met dit principe kan er vanaf maandag 20 maart 2017 worden ingeschreven.

Voor informatie en inschrijving kan je bij ons terecht:
– elke werkdag (maandag t.e.m. vrijdag) van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur (op woensdag tot 16.00 uur);
– tijdens de zomervakantie is de school elke werkdag open van 9.00 tot 12 uur en van 14.00 tot 17.30 uur. Let wel: de school is administratief gesloten van zaterdag 8 juli t.e.m. maandag 14 augustus 2017.

Door de vele inschrijvingen voor het eerste jaar op onze infodag van zaterdag 22 april 2017 en de dagen erna hebben we reeds onze capaciteit in het eerste jaar bereikt. Ook in de andere leerjaren is de maximum capaciteit bereikt. Wie het wenst, kan zich nog op onze school aanmelden om op een wachtlijst te staan.

Om organisatorische redenen schrijf je je best in vóór 5 juli 2017.

Bij een inschrijving breng je volgende documenten mee:
– elektronische identiteitskaart;
– baso-fiche (enkel voor inschrijving in het eerste jaar).

Vanaf 1 juli breng je ook volgende documenten mee:
– een kopie van het rapport [bij een B-attest: syntheseblad met vermelding van de clausule en advies];
– getuigschrift basisonderwijs (enkel voor inschrijving in het eerste jaar).

Wie zich inschrijft verklaart zich akkoord met de leefregel van de school. Die leefregel kan worden gedownload op de openingspagina van deze schoolsite.