INSCHRIJVEN

Omdat de regelgeving m.b.t. inschrijven wijzigt, is er nog geen concrete informatie beschikbaar over het inschrijven voor het schooljaar 2019-2020.
Van zodra de informatie omtrent inschrijven bekend is, kun je dit op onze schoolwebsite hier raadplegen.

Noteer alvast:
infoavond voor ouders van toekomstige eerstejaars op woensdag 20 februari 2019;
– infodag 
op zaterdag 27 april 2019.

 

Inschrijven
Sinds enkele jaren gelden regels om in te schrijven in een school. De vrije inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2018-2019 start op:
– dinsdag 17 april 2018 voor inschrijvingen in het 2de leerjaar en hoger;
– dinsdag 17 april 2018 voor inschrijvingen in het eerste leerjaar.

Tijdens de voorrangsperiode voorafgaand aan de vrije inschrijvingsperiode kan enkel in het eerste jaar ingeschreven worden en geldt:
– van maandag 5 t.e.m. vrijdag 16 maart 2018 een inschrijvingsperiode voor broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven en kinderen van personeelsleden van de school.
– van maandag 19 t.e.m. 30 maart 2018 een periode van dubbele contingentering. Dit is een voorrangsperiode voor indicator- en niet-indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn kinderen uit gezinnen die in het lopende of voorafgaande schooljaar een schooltoelage ontvingen en/of kinderen van wie de moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft. Tijdens deze voorrangsperiode dient rekening gehouden te worden met een verhouding indicator- en niet-indicatorleerlingen. Rekeninghoudend met dit principe kan er vanaf maandag 19 maart 2018 in het eerste jaar in onze school worden ingeschreven.

Voor informatie en inschrijving kan je bij ons terecht:
– elke werkdag (maandag t.e.m. vrijdag) van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur (op woensdag tot 16.00 uur);
– tijdens de zomervakantie is de school elke werkdag open van 9.00 tot 12 uur en van 14.00 tot 17.30 uur. Let wel: de school is administratief gesloten van zaterdag 7 juli t.e.m. dinsdag 14 augustus 2018.

Bij een inschrijving breng je volgende documenten mee:
– elektronische identiteitskaart;
– baso-fiche (enkel voor inschrijving in het eerste jaar).

Vanaf 1 juli breng je ook volgende documenten mee:
– een kopie van het rapport [bij een B-attest: syntheseblad met vermelding van de clausule en advies];
– getuigschrift basisonderwijs (enkel voor inschrijving in het eerste jaar).

Wie zich inschrijft, verklaart zich akkoord met de leefregel van de school. Die leefregel kan worden gedownload op de openingspagina van deze schoolsite.