INSCHRIJVEN

N.a.v. de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is de inschrijvingsprocedure opgeschort. Momenteel kan en mag niet ingeschreven worden. Er wordt een nieuw tijdspad bepaald voor de inschrijvingsperiode. Zodra de gegevens bepaald door het LOP (lokaal overlegplatform) Brugge-Blankenberge bekend zijn, publiceren we deze hier op onze schoolwebsite.

Infodag op zaterdag 25 april 2020 van 10.00 tot 17.00 uur (o.v.)

Inschrijven
Sinds enkele jaren gelden regels en afspraken om in te schrijven in een school. De vrije inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2020-2021 start op dinsdag 21 april 2020.

Tijdens de voorrangsperiode voorafgaand aan de vrije inschrijvingsperiode kan enkel in het eerste jaar ingeschreven worden en geldt:
– van maandag 9 t.e.m. vrijdag 20 maart 2020 een inschrijvingsperiode voor broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school en voor kinderen van personeelsleden van de school.
– van maandag 23 maart t.e.m. vrijdag 3 april 2020 een voorrangsperiode voor indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn kinderen uit gezinnen die in het lopende schooljaar of voorgaande schooljaar een schooltoelage ontvingen of kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs.

Voor informatie en inschrijving kan je bij ons terecht:
– elke schooldag (maandag t.e.m. vrijdag) van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur (op woensdag tot 16.00 uur);
– tijdens de zomervakantie is de school elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Let wel: de school is administratief gesloten van woensdag 8 juli t.e.m. vrijdag 14 augustus 2020.

Bij een inschrijving breng je volgende documenten mee:
– elektronische identiteitskaart;
– baso-fiche (enkel voor inschrijving in het eerste jaar).

Vanaf 1 juli breng je ook volgende documenten mee:
– een kopie van het rapport [bij een B-attest: syntheseblad met vermelding van de clausule en advies];
– getuigschrift basisonderwijs (enkel voor inschrijving in het eerste jaar).

Wie zich inschrijft, verklaart zich akkoord met de leefregel van de school. Die leefregel kan worden gedownload op de openingspagina van deze schoolsite.