INSCHRIJVEN

Infodag op zaterdag 27 april 2019 van 10.00 tot 17.00 uur.

Inschrijven
Sinds enkele jaren gelden regels om in te schrijven in een school. De vrije inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2019-2020 start op woensdag 24 april 2019.

Tijdens de voorrangsperiode voorafgaand aan de vrije inschrijvingsperiode kan enkel in het eerste jaar ingeschreven worden en geldt:
– van maandag 11 t.e.m. vrijdag 22 maart 2019 een inschrijvingsperiode voor broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven en kinderen van personeelsleden van de school.
– van maandag 25 maart t.e.m. vrijdag 5 april 2019 een voorrangsperiode voor indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn kinderen uit gezinnen die in het lopende of voorafgaande schooljaar een schooltoelage ontvingen en/of kinderen van wie de moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft.

Voor informatie en inschrijving kan je bij ons terecht:
– elke schooldag (maandag t.e.m. vrijdag) van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur (op woensdag tot 16.00 uur);
– tijdens de zomervakantie is de school elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.30 uur. Let wel: de school is administratief gesloten van zaterdag 6 juli t.e.m. woensdag 14 augustus 2019.

Bij een inschrijving breng je volgende documenten mee:
– elektronische identiteitskaart;
– baso-fiche (enkel voor inschrijving in het eerste jaar).

Vanaf 1 juli breng je ook volgende documenten mee:
– een kopie van het rapport [bij een B-attest: syntheseblad met vermelding van de clausule en advies];
– getuigschrift basisonderwijs (enkel voor inschrijving in het eerste jaar).

Wie zich inschrijft, verklaart zich akkoord met de leefregel van de school. Die leefregel kan worden gedownload op de openingspagina van deze schoolsite.