Een schooldag

Zoals in bijna alle Vlaamse scholen hebben ook wij een vijfdagenweek met vrije woensdagmiddag.

De maandag, donderdag en vrijdag zijn er zeven lesuren, de dinsdag acht en de woensdag vier. In de hogere jaren is ook een achtste lesuur op maandag of donderdag mogelijk, afhankelijk van de richting die je koos.

Dagindeling

De school is elke dag open vanaf 7.30 uur .
Vanaf 8 uur is er toezicht op de speelplaats.
Om 8.17 uur gaat de bel.
Om 8.22 uur beginnen de lessen (elke les duurt 50 minuten).
Van 10.05 tot 10.17 uur is er speeltijd. (woensdag: korte speeltijd van 10.03 tot 10.13 uur)
Om 12.03 uur begint de middagpauze. (op woensdag is er les tot 11.55 uur o.v. bus of trein)

Om 13.19 uur gaat de bel.
Om 13.24 uur beginnen de lessen.
Er is les tot 16 uur en er is geen speeltijd. Uitzondering: dinsdagmiddag wordt er om 13.10 uur gebeld.
Er is dan les tot 16.50 uur met een speeltijd van 14u58 tot 15.08 uur.

In het vijfde jaar is er op dinsdag en donderdag een vijfde lesuur van 12.06 uur tot 12.56 uur. De leerlingen hebben daarna middagpauze tot het begin van het zesde lesuur om 14.04 uur op dinsdag en om 14.14 uur op donderdag.