Een schooldag

Zoals in bijna alle Vlaamse scholen hebben ook wij een vijfdagenweek met vrije woensdagmiddag.
Op maandag, vrijdag zijn er zeven lesuren, op dinsdag en donderdag acht en op woensdag vier.

Dagindeling

De school is elke dag open vanaf 7.30 uur .
Vanaf 8 uur is er toezicht op de speelplaats.
Om 8.17 uur gaat de bel.
Om 8.22 uur beginnen de lessen (elke les duurt 50 minuten).
Van 10.05 tot 10.17 uur is er speeltijd. (woensdag: korte speeltijd van 10.03 tot 10.13 uur)
Om 12.03 uur begint de middagpauze. (op woensdag is er les tot 11.55 uur o.v. bus of trein)

Op maandag en vrijdag:

Om 13.19 uur gaat de bel.
Om 13.24 uur beginnen de lessen.
Er is les tot 16 uur en er is geen speeltijd.

Op dinsdag en donderdag:

Om 13.10 uur gaat de bel.
Om 13.15 uur beginnen de lessen.
13.15 uur – 14.05 uur les 5
14.08 uur – 14.58 uur les 6
14.58 uur – 15.08 uur pauze
15.10 uur – 16.00 uur les 7
16.00 uur – 16.50 uur les 8

In het vierde en vijfde jaar is er op dinsdag en donderdag een vijfde lesuur van 12.06 uur tot 12.56 uur.
De leerlingen hebben daarna middagpauze tot het begin van het zesde lesuur om 14.05 uur.