Digisprong

In het kader van Digisprong, een initiatief van de Vlaamse overheid dat moet leiden tot een kwaliteitsvolle digitalisering van het onderwijs, voorzien we stapsgewijs alle leerlingen van een eigen schooltoestel.

In onze school kiezen we bewust voor het gebruik van een Chromebook. De school koopt de toestellen aan en blijft eigenaar. We kiezen ervoor om elke leerling met het toestel van de school te laten werken (geen andere en geen eigen devices) zodat iedereen met dezelfde middelen en met dezelfde gebruiksvoorwaarden kan werken. Om die reden staan we niet toe een Chromebook of laptop van thuis te gebruiken. Met de keuze voor een Chromebook willen we optimaal inzetten op de didactische mogelijkheden in de klas en thuis. In verschillende vakken willen we het toestel inzetten ter ondersteuning van het leren. Papieren cursussen of handboeken zullen niet verdwijnen maar de leerkracht kan ICT meer en beter integreren, extra (digitale) oefeningen voorzien, leerlingen meer uitdagen of nog beter ondersteunen. Het toestel kan zowel thuis als op school gebruikt worden tijdens schooldagen en vakantieperiodes.

We hebben gekozen voor een Lenovo 500e 11,6 inch 2-1 convertible Chromebook met touch-scherm en
chromepen. Met vragen over het gebruik van de chromebook of voor meldingen van een defect kan je altijd terecht bij de ICTdienst op school of kan je het mailadres chromebook@sintjozefhumaniora.be gebruiken.