CONTACT

Algemeen

Noordzandstraat 76, 8000 Brugge
050 47 17 17
050 47 17 10
sjh@sintjozefhumaniora.be
http://www.sintjozefhumaniora.be

Directie

20162017_diederik

Diederik Maes
Directeur
20162017_stefaan

Stefaan Lecomte
Adjunct-directeur

Administratie

Onthaal onthaal@sintjozefhumaniora.be
Boekhouding boekhouding@sintjozefhumaniora.be
Boekenfonds boekenfonds@sintjozefhumaniora.be
Leerlingenbegeleiding leerlingenbegeleiding@sintjozefhumaniora.be
Cyberpesten cyberpesten@sintjozefhumaniora.be
Smartschool smartschool@sintjozefhumaniora.be
Moneysafe moneysafe@sintjozefhumaniora.be
Verzekeringen verzekering@sintjozefhumaniora.be
GDPR privacy@sintjozefhumaniora.be


Locatie

 Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de instantie die verantwoordelijk is voor het beleid in één of meerdere onderwijsinstellingen. Ze schept de noodzakelijke voorwaarden voor de goede organisatie van het onderwijs en draagt hierbij morele aansprakelijkheid.
Het schoolbestuur van Sint-Jozef Humaniora is sinds 2 juni 1999 [B.S. 19 november 1999] de vzw Secundair Onderwijs Karel de Goede (www.karel-de-goede.be).
Naast Sint-Jozef Humaniora, bestuurt de vzw SO Karel de Goede nog 4 andere scholen en 2 internaten: het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme, het Technisch Instituut Heilige Familie, het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut, Middenschool Sint-Pieter, het Sint-Jozefsinternaat en het Internaat Technisch Instituut Heilige Familie.

20142015_kareldegoede