CLIL

In onze school is het mogelijk om CLIL-lessen te volgen. De afkorting CLIL staat voor “Content and Language Integrated Learning” en is een vorm van meertalig onderwijs. Niet-taalvakken worden volgens de CLIL-didactiek onderwezen.

Bij ons op school worden volgende opties aangeboden:
– eerste jaar: Klassieke studiën (Latijn) in het Frans;
– tweede jaar: Latijn in het Frans, geschiedenis in het Engels en SEI (moderne) in het Engels;
derde en vierde jaar: aardrijkskunde in het Engels, informatica in het Engels en geschiedenis in het Engels (vierde jaar)

Het is ook altijd mogelijk om op school dezelfde richting zonder CLIL te kiezen.

De volgende schooljaren zullen de CLIL-lessen verder worden uitgebouwd.

Voor meer info over de achtergrond van het CLIL-project, klik hier.

CLIL