CLIL

In onze school is het mogelijk om CLIL-lessen te volgen. De afkorting CLIL staat voor “Content and Language Integrated Learning” en is een vorm van meertalig onderwijs. Niet-taalvakken worden volgens de CLIL-didactiek onderwezen.

Bij ons op school worden volgende opties aangeboden:
– eerste jaar: Klassieke talen (Latijn) in het Frans;
– tweede jaar: Latijn in het Frans, geschiedenis in het Engels en SEI (moderne) in het Engels;
derde en vierde jaar: aardrijkskunde in het Engels, informatica in het Engels en geschiedenis in het Engels (vierde jaar);
vijfde jaar: het seminarie internationale politiek in het Engels;
vijfde en zesde jaar: het vak chemie in het Engels in de studierichting met de pool wetenschappen;
zesde jaar: lichamelijke opvoeding in het Engels (op voorwaarde dat de volledige lesgroep die keuze maakt).

Het is ook altijd mogelijk om op school dezelfde richting zonder CLIL te kiezen.

Voor meer info over de achtergrond van het CLIL-project, klik hier.

CLIL