CLIL

In onze school is het mogelijk om CLIL-lessen te volgen. De afkorting CLIL staat voor “Content and Language Integrated Learning” en is een vorm van meertalig onderwijs. Niet-taalvakken worden volgens de CLIL-didactiek onderwezen.

Bij ons op school worden volgende opties aangeboden:
– eerste jaar: Klassieke studiën (Latijn) in het Frans (mevrouw L. Deprez);
– tweede jaar: Latijn in het Frans (mevrouw S. Vandenabeele), geschiedenis in het Engels (mevrouw L. Senaeve) en SEI (moderne) in het Engels (mevrouw J. Morseau);
derde jaar: aardrijkskunde in het Engels (de heer T. Van Ranst), informatica in het Engels (mevrouw S. Smets) en vanaf 1 september 2017 ook geschiedenis in het Engels
– vanaf 1 september 2017 in het vierde jaar: aardrijkskunde en informatica in het Engels.

Het is ook altijd mogelijk om op school dezelfde richting zonder CLIL te kiezen.

De volgende schooljaren zullen de CLIL-lessen verder worden uitgebouwd.

Voor meer info over de achtergrond van het CLIL-project, klik hier.

CLIL