Waarden

Meer dan ooit zijn jonge mensen zoekende mensen. In een klimaat van onzekerheid stellen jongeren heel wat zinvragen, zijn ze op zoek naar nieuwe vormen van spiritualiteit. Op school vinden zij vaak zielsverwanten en gesprekspartners waardoor ze beseffen en aanvoelen dat ze met hun diepste overtuiging niet alleen staan.

We willen als katholieke dialoogschool een moderne, op het evangelie geïnspireerde invulling en vorming geven aan die zoektocht naar zingeving. Elke jongere, christen of niet, wordt uitgedaagd na te denken over het eigen levensbeschouwelijk profiel, om te gaan met levensbeschouwelijke verscheidenheid en zich voor te bereiden op een actieve deelname aan onze pluralistische samenleving.

Voor elke leeftijdsgroep zijn er bezinningsmomenten met de klasgroep. Vieringen met de hele school beklemtonen de gelovige dimensie van het leven.

Check Also

Vorming

Wij vinden dat er voor de school een belangrijke taak is weggelegd om leerlingen met …