SJH+ (uitdaging voor cognitief sterke leerlingen)

De cognitief sterkste leerlingen worden op Sint-Jozef Humaniora extra uitgedaagd!

We hebben gedurende de voorbije jaren al heel wat ervaring opgebouwd rond de aanpak van cognitief sterke leerlingen.  We proberen in de mate van het mogelijke preventief te werken door volop in te zetten op motivatie.

Bovendien is het goed te weten dat deze aanpak gedragen wordt door het hele lerarenkorps. Dit vinden we erg belangrijk.

Naast de veeleisende richtingen (Grieks-Latijn, STEM, wetenschappen-wiskunde,…), de schaakclub (The Checkmates), de techniekclub  (T4U) en talloze Olympiades proberen we leerlingen met een grote leerhonger of leercapaciteit zo vlug mogelijk te detecteren. Die leerlingen gaan we heel specifiek monitoren onder de noemer SJH+.

Een aantal van hen stapt mee in een draaideurmodel voor een wetenschappelijk, taalgericht of creatief project, anderen volgen webklassen aan universiteiten of bouwen in overleg individuele versneltrajecten uit.

Hoogpresterende leerlingen van het laatste jaar kunnen in dergelijk versneltraject reeds proeven van het hoger onderwijs. In nauw overleg tussen onze school en verschillende instellingen Hoger Onderwijs (Vives, Kulab en HOWEST) kunnen we die leerlingen een begeleid traject op maat aanbieden.

Tenslotte geven we graag mee dat we voor de wetenschappelijke onderbouw van onze projecten rond hoogbegaafdheid in nauw contact staan met het ECHA-netwerk (universiteit Nijmegen).

Wie specifieke vragen heeft rond onze projecten of gewoon meer informatie wil, neemt best contact op met de school. We maken graag tijd voor jullie.