SJH+ (uitdaging voor snellerende leerlingen)

Snellerende leerlingen worden op Sint-Jozef Humaniora extra uitgedaagd!

Naast de veeleisende richtingen (Grieks-Latijn, wetenschappen-wiskunde,…), de schaakclub (The Checkmates), de techniekclub  (T4U) en talloze Olympiades polsen we bij de inschrijving ook naar wie snellerend is. Die leerlingen gaan we heel specifiek monitoren gedurende het eerste trimester. Een aantal van hen stapt mee in een draaideurmodel voor een wetenschappelijk, taalgericht of creatief project (SJH+).

Voor hoogpresterende leerlingen van de derde graad voorzien we de mogelijkheid om webklassen te volgen aan universiteiten.

We hebben gedurende de voorbije jaren al heel wat ervaring opgebouwd rond de aanpak van snellerende leerlingen.  We proberen in de mate van het mogelijke preventief te werken door volop in te zetten op motivatie. Tenslotte is het goed te weten dat deze aanpak gedragen wordt door het hele lerarenkorps. Dit vinden we erg belangrijk.

Wie meer informatie wenst over deze projecten kan via de school altijd contact opnemen met de heer Ignace Ryheul.